Voorwaarden

Algemeen
Budgetblusser.nl
Uraniumweg 12-D
8445 PH Heerenveen
T:  085-486 83 29
@: info@budgetblusser.nl

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23040248.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Budgetblusser.nl als leverancier van producten optreedt.

Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen Budgetblusser.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de bestelling is ontvangen.

Budgetblusser.nl behoudt zich het recht voor items die niet binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij. Indien het product alsnog wordt betaald na deze 10 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten of extra verzendkosten.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Budgetblusser.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Levertijden
Budgetblusser.nl levert de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Budgetblusser.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Budgetblusser.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Budgetblusser.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door Budgetblusser.nl gedragen. Budgetblusser.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Verzendkosten
Alle prijzen van de artikelen op deze site zijn exclusief verzendkosten.

Verzending en betalingsmethoden
Bestellingen worden geleverd via Post-nl of DPD.
Budgetblusser.nl bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres.

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Budgetblusser.nl gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Mogelijkheid van betaling:

  1. Betaling per I-deal.
  2. Betaling met Pay-pal.
  3. Betaling doormiddel van overboeking.

Retourneren artikelen

Bij het retourneren van artikelen dient u eerst een retournummer aan te vragen via info@budgetblusser.nl.
Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 14 dagen worden teruggestuurd. Bij ontvangst van de goederen krijgt U het volledige bedrag  teruggestort. U draagt zelf de kosten van de retourzending.

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten
Uiteraard neemt Budgetblusser.nl elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de gemailde orderbevestiging beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Budgetblusser.nl binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk, per e-mail en gemotiveerd in kennis te stellen.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de gemailde orderbevestiging beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten te retourneren en te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

Budgetblusser.nl levert uitsluitend producten, die voldoen aan de huidige Nederlandse regelgeving op het moment van bestelling en levering.
Door wijziging in wetgeving is het niet mogelijk bestelde en of reeds ontvangen producten te retourneren.
Budgetblusser.nl is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade, in welke vorm dan ook, wegens ondeskundig gebruik van de artikelen.
Een mogelijke schadeloosstelling zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag, waar de omstreden levering betrekking op heeft.

Gegevensbeheer en privacy
Budgetblusser.nl stelt uw persoonlijke informatie nooit aan derden ter beschikking. Budgetblusser.nl verzoekt u uw telefoonnummer bij uw e-mail in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Budgetblusser.nl nageleefd.

Budgetblusser.nl doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Klachten
Heeft u klachten, laat het ons weten! Dit kan via e-mail info@budgetblusser.nl of  telefonisch via  085-486 83 29. Wij zullen dan een passende oplossing zoeken.

Afspraken
Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken. Budgetblusser.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.